Polityka Prywatności

Aktualizacja 28.10.2022

W oparciu o przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Sklep Internetowy Łatwe Zakupy z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Gdańskiej 6, kod pocztowy 31-411, Polska. Kontakt do administratora: telefon: +48792514017; adres e-mail: info@latwezakupy.com.

II. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, co oznacza uzyskanie Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach takich jak:

 • Wykonanie umowy,
 • Realizacja świadczonych usług,
 • Cel podatkowy i rachunkowy,
 • Prawnie uzasadniony interes administratora danych.

III. Kategorie danych osobowych

Przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych osobowych:

 • Dane kontaktowe.

IV. Czas przetwarzania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zabezpieczenia wszelkich praw i obowiązków wynikających z umowy sprzedaży, tj. w procesie zamówienia i w okresie gwarancji.

V. Prawa osoby, której dane dotyczą

Na podstawie RODO mają Państwo prawo do:

 • Żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • Żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • Żądania usunięcia swoich danych osobowych,
 • Żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • Żądania przeniesienia danych osobowych.

VI. Prawo do cofnięcia zgody

Mogą Państwo cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.

VII. Skarga do organu nadzorczego

eśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

VIII. Źródło pochodzenia danych osobowych

Państwa dane pochodzą z formularza rejestracji/zamówienia w sklepie internetowym latwezakupy.com.

IX. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub stronę trzecią

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży.

X. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń prawnych, takich jak standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

XI. Polityka cookies

 • Polityka dotycząca wykorzystania cookies
 • Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w Twojej witrynie lub w innych witrynach.
 • Pliki cookie do wyświetlania reklam umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin w Twojej witrynie i/lub innych witrynach internetowych.
 • Użytkownicy mogą zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w Ustawieniach reklam. Użytkownicy mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info.
Shopping Cart
Scroll to Top